Oferta Pracy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS  Sp. z o.o.  zatrudni osoby  do utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Nasze oczekiwania:

- Wysoka kultura osobista

- Zaangażowanie

- Przestrzeganie obowiązujących w Spółce procedur

CV prosimy przesyłać na adres mailowy podany poniżej lub dostarczyć osobiście: kzielinska@mzbm.sosnowiec.pl

CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U z 2002r , nr 101, poz 926 ze zm

Adres Spółki:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec fax: 32 364 20 55

 

W razie pytań proszę o kontakt:

Maria Bujak tel: 32 364 20 39, tel. komórkowy: 660 527 226.

Data: 2017-05-19 10:05:54