Zaproszenie do składania ofert

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na dostawę worków na odpady komunalne dla właścicieli lokali tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości, administrowane przez MZBM-TBS Sp. z o.o., najemców TBS oraz na potrzeby MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone worki posiadały poniższe parametry:

  1. Pojemność: 35l
  2. Rozmiar: 50cm/60cm
  3. Folia typu: LDPE
  4. Ilość: 1350 rolek
  5. Grubość folii: 25 mikronów / 0,025 mm
  6. Sposób zamykania: worki nie zamykane, tj. bez taśmy ściągającej
  7. Dno worka: ze zgrzewem gwiaździstym
  8. Worki z prefaracją umożliwiającą łatwe odrywanie

Termin składania ofert: 12.05.2017r. do godz 12.00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem dostawa worków na odpady komunalne

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 364 20 25

Data: 2017-05-08 07:55:05