Zaproszenie do składania ofert

MZBM-TBS Spółka z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 7 ogłasza konkurs ofert na wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku  na zasadach ustalonych w przepisach  dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz wg złącznika BGK.


Termin zgłaszania ofert : 31.03.2017


Osoba do kontaktu : P. Agnieszka Wajda  telefon: 32 364 20 21

Szczegółowe wytyczne w załączniku poniżej.

Data: 2017-03-16 07:17:40