Uchwała Rady Miejskiej 547/XLII/2017

UCHWAŁA NR 547/XLII/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 28 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr 302/XXVI/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Poniżej w załączniku znajduje się cała tresć uchwały rady miejsiej

Data: 2017-03-14 07:10:37