Zaproszenie do składania ofert

MZBM-TBS Spółka z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 7 ogłasza konkurs ofert na:


„Wykonanie projektu wnętrz mieszkań wraz z przedmiarami, zgodnie
z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.”


 


 


Termin składania ofert: 22.03.2017r.


Kryterium oceny ofert: najniższa cena.


Osoba do kontaktu: Szczepan Grabowski, tel. 600 857 205 lub 32 364 20 30.

W załączniku rzuty mieszkań.


 


Data: 2017-03-08 09:28:30