Biuletyn Informacji Publicznej

Strefa mieszkańca:

MZBM
Dane kontaktowe:
ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 364-20-45
tel. fax (32) 364-20-55
Infolinia 731 477 050
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 24h@mzbm.sosnowiec.pl
Pogotowie techniczne

tel. kom. 660 780 938
Aktualności Zgłoszenie Awarii Inwestycje Zamówienia publiczne Wspólnoty Ogłoszenia WM MZBM-TBS Kontakt

Działalność  podstawowa Spółki to zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja  na zasadach najmu.

Podstawy prawne działalności:

1. Ustawa  z dnia 26 października 1995r „ O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” – Dz. U.  z 2000 Nr 98 poz.1070 z późniejszymi zmianami  (2013 poz. 255 – tekst jednolity)

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005 Nr 31 poz. 266 )

3. Ustawa z dnia 15 września 2000r  Kodeks Spółek handlowych ( Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Z 1997 Nr 9 poz. 43

5. Akt Założycielski Spółki w formie aktu notarialnego sporządzony na dzień 30.06.1997r przed notariuszem J. Nowakowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Sosnowcu – Rep. A Nr 3671/97 z późniejszymi zmianami.

6. Ustawa o własności lokali – Dz. U. 2000 nr 80 poz. 903 – teks jednolity z późniejszymi zmianami

7. Ustawa o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. 2010 nr 102 poz. 651 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami

Drukuj