Biuletyn Informacji Publicznej

Strefa mieszkańca:

MZBM
Dane kontaktowe:
ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 364-20-45
tel. fax (32) 364-20-55
Infolinia 731 477 050
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 24h@mzbm.sosnowiec.pl
Pogotowie techniczne

tel. kom. 660 780 938
Aktualności Zgłoszenie Awarii Inwestycje Zamówienia publiczne Wspólnoty Ogłoszenia WM MZBM-TBS Kontakt

MZBM-TBS Spółka z o.o., na zlecenie Klienta poprowadzi wszystkie sprawy związane z zarządzaniem nieruchomością.


Rodzaje obsługiwanych nieruchomości:
1.    Budynki mieszkalne (w tym wspólnoty mieszkaniowe),
2.    Nieruchomości komercyjne,
3.    Budynki użyteczności publicznej


ZAKRES USŁUG :
•    Prowadzenie wszystkich spraw formalno-prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
•    Prowadzenie odrębnej rachunkowości dla każdej nieruchomości.
•    Prowadzenie ewidencji należności dla każdego właściciela oraz windykacji należności.
•    Sporządzanie, przedstawianie właścicielom i omawianie sprawozdań finansowych.
•    Zawieranie umów na dostawę mediów, w tym również w części wspólnej nieruchomości, na świadczenie usług kominiarskich, konserwację istniejących w budynku instalacji oraz innych specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości zleconych przez klienta.
•    Opracowywanie planów finansowych (gospodarczych) dla nieruchomości oraz planów remontów.
•    Organizowanie, nadzór i obsługa zebrań właścicieli lub innych (czuwanie nad ich prawidłowym zwołaniem, przebiegiem oraz starannym i rzetelnym dokumentowaniem podejmowanych uchwał).
•    Dbałość o utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz otoczenia budynku.
•    Wykonywanie przeglądów technicznych.
•    Usuwanie awarii.
•    Wykonywanie remontów nieruchomości w ramach realizacji zatwierdzonych przez właścicieli rocznych planów gospodarczych.
•    Prowadzenie szczegółowej ewidencji lokali.
•    Udzielanie wszelkich wyjaśnień i informacji właścicielom lokali w formie bezpośredniej i pisemnej.

Drukuj