Biuletyn Informacji Publicznej

Strefa mieszkańca:

MZBM
Dane kontaktowe:
ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 364-20-45
tel. fax (32) 364-20-55
Infolinia 731 477 050
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 24h@mzbm.sosnowiec.pl
Pogotowie techniczne

tel. kom. 660 780 938
Aktualności Zgłoszenie Awarii Inwestycje Zamówienia publiczne Wspólnoty Ogłoszenia WM MZBM-TBS Kontakt

Zaproszenie do składania ofert

2017-03-08 09:28:30

MZBM-TBS Spółka z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 7 ogłasza konkurs ofert na:

„Wykonanie projektu wnętrz mieszkań wraz z przedmiarami, zgodnie
z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.”

 

 

Termin składania ofert: 22.03.2017r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Osoba do kontaktu: Szczepan Grabowski, tel. 600 857 205 lub 32 364 20 30.

Drukuj

Budżet Obywatelski IV Edycja

2017-03-07 10:19:46

 

Drukuj
Konkurs Ofert

2017-02-15 07:18:17

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych w budynku biurowym w Sosnowcu ,ul. Korczaka 7 zgodnie z załączonym projektem.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy oraz termin wykonania. Termin składania ofert 10.03.2017 r.

Osoba kontaktowa – Szczepan Grabowski tel. 32 364 20 30 lub. Kom. 600 857 205

Drukuj

UWAGA!!! Oszuści.

2017-01-05 11:14:16

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych –TBS Sp.  z o.o. informuje:

Na terenach Wspólnot Mieszkaniowych mogą pojawić się osoby podające się za administratorów MZBM-TBS Sp.  z o.o.  pobierając opłaty za usługi.

MZBM-TBS Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat za naprawy, remonty oraz innego typu usługi bezpośrednio od lokatorów budynków.

Pracownicy MZBM-TBS Sp.  z o.o. noszą identyfikatory.

W przypadku wątpliwości, proszę dzwonić na Rejon Obsługi Wspólnot lub  do sekretariatu Spółki.

Drukuj

Budżet Obywatelski Wyniki III Edycji

2016-11-22 08:12:44

 

Wyniki głosowania w budżecie obywatelskim dostępne są na stronie:

https://obywatelski.sosnowiec.pl/upl/wyniki.pdf

Drukuj

Jubileusz 65-lecia

2016-10-27 08:27:42

Z okazji Jubileuszu 65-lecia działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, Zarząd Spółki wraz
z pracownikami pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, firmom, jednostkom i instytucjom za lata wzajemnej dotychczasowej współpracy,
za życzliwą pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, jak również za sprawne i skuteczne wspieranie naszej pracy na rzecz mieszkańców administrowanych zasobów.

Ten doniosły Jubileusz to osiągnięcie będące rezultatem wspólnej pracy wielu jednostek, ich wzajemnego wspierania się, zaufania i patrzenia w jednym kierunku – zadowolenia mieszkańców Sosnowca.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż nasze współdziałanie nadal będzie przebiegało pomyślnie, a kolejne lata przyniosą nam wszystkim rozwój będący wynikiem owocnej i efektywnej współpracy.

 

Drukuj

W dniu 21 października 2016 odbyła się uroczystość Jubileuszu 65 lecia działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Uroczystość obchodów otworzył i przywitał przybyłych gości Przewodniczący MNSZZ pracowników MZZL-ZB i MZBM-TBS Sp.  z o.o. Pan Józef Lupa  wspominając, iż uroczyste spotkanie jest zwieńczeniem wcześniej zorganizowanych spotkań z pracownikami takich jak: pikniku rodzinnego w Rogoźniku, spotkania z emerytami - byłymi pracownikami Spółki oraz wystawy zdjęć i pamiątek pracowników w siedzibie Spółki.

Drukuj

Zaproszenie do składania ofert

2016-10-14 09:26:03

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na przygotowanie operatu szacunkowego ustalającego wartość służebności przechodu i przejazdu przez działkę o powierzchni 46 m2 na rzecz osób trzecich.

Termin składania ofert: do dnia 21.10.2016r., do godz. 13:00

Miejsce składania ofert: siedziba Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -TBS Sp. z o.o. ul. Korczak 7, 41-200 Sosnowiec, sekretariat.

 

Ofertę należy złożyć w kopercie, która będzie posiadać oznaczenie: ”Oferta na operat szacunkowy”.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 24.10.2016r.

O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany na piśmie.

Dodatkowe pytania w sprawie oferty można kierować do Działu Eksploatacyjnego pod nr telefonu 032/364-20-25.

Drukuj
Budżet Obywatelski

2016-10-05 08:31:07

Tydzień dziecka

2016-06-22 10:30:40

Drukuj

Strony:

1, 2, 3, 4, 5, 6