Biuletyn Informacji Publicznej

Strefa mieszkańca:

MZBM
Dane kontaktowe:
ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 364-20-45
tel. fax (32) 364-20-55
Infolinia 731 477 050
mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 24h@mzbm.sosnowiec.pl
Pogotowie techniczne

tel. kom. 660 780 938
Aktualności Zgłoszenie Awarii Inwestycje Zamówienia publiczne Wspólnoty Ogłoszenia WM MZBM-TBS Kontakt

Zaproszenie do składania ofert

2017-06-27 07:06:50

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wrzosowa 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych - pion mieszkania 3, 4, 9

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 10.07.2017.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Wrzosowa 2 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Katarzyna Drzymont

Drukuj

Zaproszenie do składania ofert

2017-06-27 07:04:35

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 9a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie ocieplenia stropów piwnic w budynku Wspólnoty wełną mineralną”

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie oraz we własnym zakresie wykonać przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym.

Termin składania ofert do dnia: 10.07.2017.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363-32-13 Dawid Orliński lub 728-866-256 Marcin Łącki.

Drukuj

Zaproszenie do składania ofert

2017-06-14 08:59:13

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika ponurego 16AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadań:

  • Wykonanie niwelacji terenu ok. 60 m2
  • wybranie starej i nawiezienie nowej ziemi wraz z założeniem trawnika na powierzchni 60 m2
  • wykonanie ścieżki 10 m2 z płyt ażurowych 8cm na podbudowie 15 cm wraz z dwustronnym obrzeżem tj. 20 mb
  • nasadzenie 15 sztuk niskich krzewów pachnących bądź drzew niskopiennych.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Prosimy o podanie wyceny w mb lub m2 oraz cenę jednostkową roślin..

Termin składania ofert: do 03.07.2017r. do godziny 15:00

 

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr II „Zagospodarowanie terenu za budynkiem Piwnika Ponurego 16 AB.

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu
Kontakt:  519-872-775 Agata Olszak- Mentel  660 512 386 Igor Hauke

Drukuj
Zaproszenie do składania ofert

2017-06-01 13:29:15

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 8a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na zakup:

używanych silników dźwigów windowych.

Wspólnota sprzeda 2 szt. silników, odbiór we własnym zakresie.Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Drzymont 32-3633218

 

Drukuj
Zaproszenie do składania ofert

2017-06-01 13:27:39

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 8a w Sosnowcu oferuje możliwość wynajmu powierzchni reklamowych na budynku:

Powierzchnia 1:

Wymiary:wysokość - 28m x  szerokość - 6m, część północnej ściany budynku.

Powierzchnia 2:

Wymiary: wysokość – 3m x szerokość – 29m, konstrukcja poddasza nad 10-tym piętrem budynku.

Drukuj
OGŁOSZENIE

2017-01-12 09:58:47

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Aleja Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu oferuje możliwość wynajmu powierzchni reklamowej na elewacji budynku. Kamienica usytuowana jest w centrum miasta Sosnowiec, w bardzo atrakcyjnej okolicy przy Urzędzie Miejskim.

Drukuj

Strony:

1